Xe nâng tay cao chân rộng (càng rộng) 1 tấn 1.5 tấn nâng cao 1.6m