Bàn nâng thủy lực

Bàn nâng tay thủy lực, xe nâng mặt bàn 150kg 200kg 250kg 300kg 350kg 500kg 700kg 750kg 800kg 1000kg nâng cao 90cm, 1m, 1.5m là thiết bị nâng hạ duy nhất có mặt bàn nâng không sử dụng chung với pallet để nâng hạ hàng hóa.